...aneb cesta terezínských kluků stále pokračujeNaše aktivity probíhají od roku 2010 a za tu dobu jsme o časopise Vedem (www.vedem-terezin.cz) a okolností jeho vzniku a fungování nasbírali mnoho informací. Rozhodli jsme se všechny naše vědomosti dát dohromady a vytvořit obsáhlou expozici, která se mu věnuje do nejmenších detailů. Nezapomněli jsme ani na Republiku Škid - imagiární stát, který si chlapci na Domově 1 na protest proti režimu ustanovili. Důležitou částí je také sekce věnovaná soutěži Převezměte terezínskou štafetu, kde se dozvíte, jak mladí navazují na své vrstevníky před 70-ti lety.
Celkem má výstava 22 částí a je řešená pomocí plakátů 50x70 centimetrů. Na této ploše se dozvíte o daném tématu vše pomocí fotek, dobových i současných kreseb a textů.
Vernisáž proběhla 6. prosince 2012 v Židovském vzdělávacím centru v Praze a trvala až do 25. ledna 2013.
V současné době jednáme o dalších městech, takže pokud jste ji nestihli v Praze, budou určitě i další příležitosti. Zárověň bude celé expozice vystavena na těchto stránkách, takže vše bedlivě sledujete.