Finální výsledky druhého ročníku soutěže "Převezměte terezínskou štafetu"

 

 

 



Soutěž Převezměte terezínskou štafetu (druhý ročník) jsme pořádali ve spolupráci s Oddělením pro vzdělání a kulturu Židovského muzea v Praze a pamětníky šoa. Jejím cílem je nejen přiblížit dnešním mladým život jejich vrstevníků v terezínském ghettu, ale i na jejich tehdejší tvorbu navázat a setkat se osobně s těmi, kteří přežili.

O čem soutež bude?

 

V tomto roce byla soutěž věnována životu na chlapeckém domově 7 – Nešarim, zvláště prostřednictvím časopisu Rim-rim-rim, který tehdy dvanácti až čtrnáctiletí chlapci v Terezíně psali a který bude nově od začátku září k dispozici on-line na stránkách www.vedem-terezin.cz/rim-rim-rim.

Pro koho je určena?

 

Soutěž byla určena především pro žáky šestých a sedmých, příp. i osmých tříd ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Nevyžadovala žádné předchozí znalosti, jen zájem a chuť poznávat a zkusit něco nového. Soutěžit mohly týmy i jednotlivci, preferovali jsme ale skupinky.

První kolo

 

První kolo, které bylo spuštěno 15. září a uzávěrka byla 20. října, se věnovalo nacistické perzekuci obecně a životu v terezínském ghettu. V jeho rámci účastníci především pracovali s s texty, kteří vytvořili kluci v Terezíně, mohli využívat i knižních a internetových zdrojů a také rad a rodičů a prarodičů.

Druhé kolo

 

Druhé kolo mělo kreativní povahu – děti se měly dřívější tvorbou inspirovat a navázat na ni.

Jaké byly ceny?

 

Na úspěšné řešitele – týmy i jednotlivce, čekalo v březnu společné víkendové setkání v Terezíně, kde bylo možné mj. se setkat s pamětníky (dodnes žijícími kamarády tvůrců terezínských časopisů), poznat na vlastní oči známá i zapomenutá zákoutí bývalého ghetta a poznat mnoho kamarádů z různých míst republiky.