Publikační činnost

Během naše projektu vznikl několik publikací, které mají čtenáři přiblížit, jak asi mohli lidé za doby nacistické perzekuce myslet. V dnešní době internetu a všeho v elektronické podobě i taková drobnost jako tištěné básničky či napínavý román v sešitovém formátu dokáží potěšit.

Transport za věčnost (2017)

Novelu Transport za věčnost napsal František Tichý, ředitel gymnázia Přírodní škola v roce 2012. Vydali jsem ji nejprve pouze samizdatově v malém nákladu, v roce 2017 se však podařilo dílo vydat v nakladatelství Baobab s krásnými ilustrace Stanislava Setínského. Díky tomu můžete nyní knihu objednávat u všech dobrých knihkupců.

Jendova otce právě zatklo gestapo a dvanáctiletý kluk nemůže tušit, co přijde dál: vyloučení jeho židovských přátel ze studia na gymnáziu, žluté hvězdy na kabátech, transport do Terezína… Kniha Františka Tichého je inspirovaná skutečnými událostmi a příběhy chlapců, kteří žili v Praze i v Terezíně, nezříká se dobrodružství a fantazie, ale zároveň je tak pravdivá, až z ní mrazí...


Objednat knihu online.

 

Princ se žlutou hvězdou - život a podivuhodná putování Petra Ginze (2014)

Kniha přibližuje život a tvorbu nadaného pražského chlapce, který byl jako židovský míšenec v roce 1942 internován v terezínském ghettu. Zde mj. organizoval vydávání tajného časopisu Vedem a v necelých 17ti letech byl zavražděn v plynové komoře Birkenau. Ve známost vešel, když jeho kresbu vzal na palubu raketoplánu Columbia první izraelský kosmonaut. Kniha přibližuje Petrovu rodinu, dětství, život v protektorátní Praze i aktivity v Terezíně. Podrobně se věnuje organizaci výchovy chlapců na domově 1 v terezínském ghettu, vč. vývoje dětské samosprávy, každodenním reáliím života v ghettu i tragickému konci Petrova života. Čtivé vyprávění je doplněno velkým množstvím autentických Petrových textů i několika desítkami obrazových materiálů. Značná část je publikována prostřednictvím této knihy poprvé. Na vzniku knihy se významnou měrou podílela Petrova sestra Chava Pressburger.

Kniha získala ocenení Zlatá stuha 2015 v kategorii literatura faktu,
které je udělováno nejlepším knihám pro děti a mládež.

Více najdete na speciálním webu věnovaném knize a příběhu Petra Ginze.

 

The White Colour of the Clouds Right Alongside (2013)

Druhé anglicko-české vydání básnické sbírky nadaného 15 letého básníka Hanuše Hachenburga vyšlo ve spolupráci s nakladatelstvím BAOBAB. Knížka kromě samotných básní obsahuje přdmluvu Marie Růt Křížkové a paní Madeleine Albrightové. Závěrečného historického doslovovu a se ujal pamětník Terezínského ghetta pan Toman Brod. Knížka je zajímavá i samotným zpracováním.

Dvě nová DVD příběhů a vzpomínek pamětníků holokaustu Michaely Vidlákové, Tommyho Karase a Pavla Wernera

 

Básnická sbírka Hned vedle bílá barva mráčků (2010)

Hanuš Hachenburg byl 14-ti letý, nevýrazný avšak nebývale vyspělý kluk. V Praze žil v sirotčinci, v Terezíně na Domově 1, kde mohl projevit své city, názory, pocity. Vše skrýval do básniček, které vycházely v nelegálním časopise Vedem. Po přečtení na vás dýchne nebývalý chlad i teplo ghetta - cítíte tu temnotu, avšak víte, že i v Terezíně občas vyšlo slunce.


 

 

Transport za věčnost (1. samizdatové vydání, 2011)

Jedním z našich největších literárních počinů je novela Transport za věčnost, kterou napsal František Tichý, ředitel gymnázia Přírodní škola. Tuto knihu jsme vytiskli pouze ve vlastním malém nákladu formou sešitu, který má evokovat časopis Vedem. Pokud byste o ní měli zájem, nebude pro nás problém vám ji zaslat za výrobní cenu. Napište nám na náš email info@terezinskastafeta.cz

Petr, Honza, Matouš a Jakub jsou spolužáci ze stejné holešovické školy. Jejich kamarádství i osobní statečnost má ale brzy prověřit houstnoucí temnota světové války. Kniha je rozdělena do tří dílů. V prvním se čtenář seznámí s životem mládeže na počátku protektorátu. Honza, z jehož pohledu je celý příběh vyprávěn, je docela normální kluk, avšak potom, co je jeho otec zatčen gestapem, je nucen převzít v rodině mužskou roli a starat se o svoji mladší sestru. V druhém díle je popisován další průběh kamarádství mezi hochy, které nově nastolený režim postupně rozděluje – vnitřně i navenek. Vycházejí v platnost protižidovská opatření, začínají transporty. Třetí díl je nejtemnější a naplno se zde projeví zlo tehdejší doby – najdou kamarádi světlo, odvahu a věrnost sobě navzájem i sami sobě i uprostřed terezínského ghetta? Dobrodružný příběh odehrávající se v protektorátní Praze a terezínském ghettu se snaží nejen přiblížit osudy několika chlapců na pozadí dobových událostí, ale míří i k hlubším otázkám po původu zla a základního určení lidské existence.

 

Vedem dnes

Ku příležitosti velkého sjezdu Terezínské iniciativy, což je organizace všech pamětníků holocaustu, jsme vytvořli sešítek, který představuje jedny z nejlepších prací z 2. kola soutěže Převezměte terezínskou štafetu, kdy soutěžíci tvořili vlastní časopisy. Pamětníci si tak mohli přečíst, jak dnešní generaci zajímá tvorba jejich vrstevníků z válečného období.


 

Dopisy z dáli (2012)

Josef Jan Kratochvíl byl středoškolský učitel, skautský vedoucí, šťastný manžel a táta. Než přišla okupace Československa. Jako vlastenec se zapojil do protifašistické odbojové skupiny Petiční výbor věrni zůstaneme. Jeho činnost byla ale již na jaře 1940 odhalena a Josef byl zatčen, postupně vězněn na Pankráci, v Terezíně, Mnichově a Stuttgartu, kde byl i v srpnu 1943 popraven. Během svého věznění posílal své rodině dopisy a tajné motáky, ve kterých se svěřoval nejen s osobní situací, ale i svými vzpomínkami, úvahami a životním poselstvím. Po více než dvaceti lety jeho žena Věra dopisy a zprávy přespala a připravila ke knižnímu vydání, komunistický režim tomu ale nepřál, proto rukopis čekal na své zveřejnění dalších téměř čtyřicet let. Texty knihy je tvořen mozaikou Josefových dopisů a zpráv a osobních vzpomínek manželky Věry na tuto dobu. Je doplněn krátkým životopisem dr. Kratochvíla a fotodokumentací.