Šířte naše poselství dál!Všechny naše aktivity děláme také proto, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí a případně se také zapojili, proto nám jakákoliv forma propagace pomůže. Nejvíce nám můžete pomoci se zpopularizováním tohoto webu, nejjednoduší cesta povede přes jednoduchý odkaz (www.terezinskastafeta.cz) na vašich stránkách. Tuto formu v rané fázi běhu našich stránek opravdu potřebujeme, proto máte-li tu možnost, uvítame vaši podporu.
Další cestou může být vyvěšení našeho plakátku, který najdete v rubrice Ke stažení.

Děkujeme za veškeré projevy přízně!


Naši partneři_________

____________________