Daleká cesta za svobodou (setkání týmů v Terezíně)

Od pátku 16. do neděle 18. listopadu 2012 se v Terezíně sjelo téměř padesát mladých lidí z různých míst České republiky. Byly to týmy, které se rozhodly pokračovat v aktivitách věnovaných životu a tvorbě mládeže v terezínském ghettu v návaznosti na účast v soutěži Převezměte terezínskou štafetu v uplynulém školním roce. Již v pátek večer byla pro účastníky připravena hra v pevnostních valech, v sobotu se pak mohli mladí lidé seznámit s kulturní tvorbou v ghettu a navázat na ni vlastními výtvarnými aktivitami nebo si mohli zkusit zahrát na redaktory a po 70-ti letech navštívit cíle reportáží v tajném chlapeckém časopise Vedem. Sobotní odpoledne bylo věnováno setkání s pamětnicí Doris Grozdanovičovou, která všechny provedla po různých místech bývalého ghetta spojenými s jejím osobním příběhem a vzpomínkami. V podvečer probíhala neformální konference, během které jednotlivé skupiny účastníků představili svoje projekty, které v rámci „Terezínské štafety“ realizují. Byli seznámeni taktéž s připravovanou výstavou v Židovském muzeu v Praze Vedem – cesta terezínských kluků stále pokračuje, na které budou představeny i práce soutěžících. Během nedělního odpoledne následoval program v bývalé věznici gestapa v Malé pevnosti. Kromě podrobné prohlídky areálu se všichni seznámili i s odbojovou činností mladých lidí v době protektorátu a uctili památky obětí v místě bývalého popraviště zapálením svíček a zpěvem české národní hymny. Program byl zakončen v podvečerních hodinách v Praze – s nadějí, že se zase při další příležitosti setkáme. Děkujeme všem, kdo se na přípravě a zajištění akce podíleli. Zvláště Památníku Terezín, který umožnil volný vstup do všech objektů a poskytl i prostor pro setkávání.

    _________