U zrodu Terezínské štafety – projektu Vedem 2010 stáli kluci a holky z pražského gymnázia Přírodní škola (a taky pár kantorů). Začalo to tak, že jsme v Terezíně narazili na časopisy, co tam v době protektorátu zavření židovští teenageři tvořili. Uchválily nás nejen texty, ale i to, jak statečně snášeli všechny těžkosti, jak dokázali bojovat humorem, tvořením i tím, že byli kamarádi a drželi v dobách zlých pohromadě.
Postupně se k nám přidávali další a další, mezi nimi i několik „kluků a holek“, kteří tenkrát v Terezíně nuceně žili a všechno si pamatují. Kontakty a další informace najdete v rubrice Média.
Informace o Přírodní škole najdete na www.prirodniskola.cz . 

Proč si myslíme, že má cenu se takovému tématu věnovat?

V dnešní době, kdy převládá názor, že je ke všemu potřeba moderní vybavení, je dobré si připomenout věci které byli schopni udělat naši vrstevníci s kusem papíru a zbytkem tužky. A také je neskutečně skvělý pocit, když kolem vás ožívají věci, o kterých si jejich tvůrci rozhodně nemysleli, že je bude znát celý svět. Filip, 18 letPomáhá mi to znovu si uvědomit a správně si srovnat, co je v životě důležité. A že v každé době a situaci člověk může zůstat sám sebou. A důležité věci jsou pořád stejné - ať je jakákoli doba - kamarádství, tvořivost, radost ze života a všech jeho darů. A že víc než jak je život dlouhý, je důležité, jak ho člověk naplní... František, 43 letKdyž se začtete do článků terezínských časopisů, zjistíte, že ti kluci řešili úplně stejné problémy jako my dneska. Jen oni neměli takové štěstí narodit se do naší doby. Učí mě to vážit si všech maličkostí, jaké mám, každé drobnosti kterou potkávám. Uvědomuji si, že k dosažení jakéhokoli cíle, i když se nám cesta k němu zdá nezdolatelná, je zapotřebí jen jediná myšlenka, a to chtít.  Matouš, 18 letDěti z Terezína jsou pro mě velkým osobním příkladem. Snad právě proto, že žily v tak těžké době, snažily se s pomocí vychovatelů v sobě tím víc posilovat to dobré - přátelství, pravdivost, pomoc druhým, vzdělání či tvořivost. Žily aktivně, naplno, a tím jsou velkou výzvou pro nás dnes. Jejich příběhy nám naléhavě připomínají, že je nutné stále proti zlu kolem a v nás odvážně bojovat. Zvláště potom, když je někdo napadán kvůli svému původu. Jasna, 18 letJe fascinující, že i v tak hrozných podmínkách někdo usiloval o to, aby jeho život měl smysl. Vznikla díky tomu velmi kvalitní díla. Měli bychom se těmito lidmi inspirovat a využívat veškerých příležitostí, které se před námi naskytnou. Katka, 17 let