Před více než 70-ti lety byly v pevnostním městě Terezín násilně shromážděny desetitisíce lidí prohlášených nacisty za Židy. Mezi nimi tisíce malých dětí, chlapců i děvčat. V postupující temnotě, tváří v tvář nedostatku, nemocem a hrozbě transportů na východ dokázali mladí lidé společně se svými vychovateli nejen vytvářet krásná lidská společenství, ale také naplnit své dny uměleckou tvorbou, sebevzděláním, sportem a pomocí slabším i sobě navzájem. A jakkoli život většiny z nich nedlouho nato přervala smrt v plynových komorách nebo na pochodech smrti, jejich osudy i tvorba jsou dodnes úžasným svědectvím síly a krásy lidského ducha.

Slide 85 Slide 86 Slide 87 Slide 78 Slide 79 Slide 82 Slide 83

V roce 2009 se skupina mladých lidí rozhodla na tvorbu kluků a holek z terezínského ghetta navázat. Proto se nejen věnují poznávání jejich osudů a díla, ale snaží se také šířit jejich poselství mezi své kamarády a oživovat téměř zapomenuté texty i příběhy terezínských dětí. S tímto záměrem vznikly webové stránky chlapeckého terezínského časopisu Vedem a divadelní představení či publikace představující tvorbu terezínských dětí. Později se také rozběhla soutěž "Převezměte terezínskou štafetu", díky které se do studia a zpracovávání tématu šoa zapojili další chlapci a děvčata z různých míst Česka.


Přestože soutěž už skončila, předávání terezínské štafety stále pokračuje. Tento web proto chce představit aktivity týmů mladých lidí, kteří se v návaznosti na soutěž tématu dále věnují. Ke spolupráci však chce pozvat i všechny ostatní. Cílem webu je totiž být volným fórem všech, kdo se o život a tvorbu mladých lidí v terezínském ghettu zajímají, a kdo na ni chtějí jakkoli navázat.
Je tu pro ty, kdo chtějí, aby se nezapomnělo nejen na hrůzy a bezpráví šoa, ale ani na každodenní hrdinství a hledání krásy i svobody těmi nejmenšími.
Je tu pro ty, kdo chtějí pokračovat ve vyprávění příběhu jejich života a převzít jejich štafetu hledání krásy, svobody a dobra. Pojďte mezi nás.


>> Všechny naše projekty